Regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem niniejszego konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, jest prawny właściciel serwisu internetowego www.szpileczki.kocham.to, zwany w dalszej części Regulaminu „Szpileczki.com”.
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
3. Konkurs odbywać się będzie w dniach 17 maja 2012r. – 30 czerwca 2012r. włącznie.
4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich użytkowniczek portalu www.szpileczki.kocham.to, zwanych dalej "Użytkowniczkami".

II. ZASADY KONKURSU

1. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.1. Użytkowniczka musi posiadać oficjalne konto przedstawiające jej osobę w portalu www.facebook.com
1.2. Użytkowniczka musi ze swojego oficjalnego konta w portalu www.facebook.com "polubić" (zostać fanem) stronę fanowską portalu www.szpileczki.kocham.to pod adresem www.facebook.com/szpileczki.kocham.to.fan
1.3. Użytkowniczka musi mieć zarejestrowane konto w portalu www.szpileczki.kocham.to
1.4. Użytkowniczka musi dodać przynajmniej jedną "Złotą Myśl" w portalu www.szpileczki.kocham.to
Wskazane powyżej warunki uczestnictwa muszą być spełnione łącznie.
2. Termin dodawania Złotych Myśli mija 30 czerwca 2012r. o godzinie 23:59.
3. Złote Myśli dodawane przez użytkowniczki muszą być zgodne z regulaminem strony www.szpileczki.kocham.to oraz prawem kodeksu cywilnego i karnego.
4. Złote Myśli niezgodne z Regulaminem, usunięte przez Szpileczki.com lub oddane po terminie nie będą naliczane użytkowniczkom do ich konta.
5. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 10 dni roboczych po jego zakończeniu.
6. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której licznik dodanych Złotych Myśli będzie przedstawiał najwyższy wynik w momencie zakończenia Konkursu.
7. Wyniki Konkursu będą na bieżąco odświeżane na stronie http://szpileczki.kocham.to/konkurs-statystyki.php.
8. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową, zgodną z mailem podanym przy rejestracji konta na www.szpileczki.kocham.to.
9. Szpileczki.com zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu przed czasem szczególnie ze względu na małe zainteresowanie, w takim wypadku Konkurs zostanie anulowany.

III. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest 100zł (słownie: sto złotych).
2. Nagroda zostanie wysłana przez Szpileczki.com, bądź osobę przez nią wyznaczoną, przelewem bankowym na wcześniej uzgodniony ze Zwycięzcą Konkursu numer konta.
3. Szpileczki.com, bądź osoba przez nią wyznaczona, wyśle Nagrodę najpóźniej 7 dni roboczych po ogłoszeniu Wyników Konkursu.